Wednesday, 28 December 2011

Cuepacs akhirnya bersetuju dengan skim gaji baru

PUTRAJAYA: Cuepacs telah menerima skim saraan baru untuk penjawat awam selepas iaberjaya mendapatkan persetujuan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) untukbeberapa tuntutan.

Antaranya adalah untuk sasaran prestasi untuk kenaikan gaji dan dasar keluar dikurangkandan mesyuarat dengan jabatan tiap-tiap tiga bulan untuk membincangkan secara terperinciskala gaji dan peningkatan gred di bawah skim ini.

Presiden Cuepacs, Omar Osman berkata ia tidak akan menghalang penjawat awamdaripada mendaftar untuk skim baru - Skim Saraan Baru dalam Perkhidmatan Awam(SBPA).

Bagaimanapun, beliau memberi jaminan kepada penjawat awam Cuepacs akan terusberunding "terma-terma bermasalah" di bawah skim ini dengan jabatan walaupun selepasmereka telah mendaftar.

Apabila skim ini adalah pertama kali diumumkan, hanya penjawat awam yang skor lebihdaripada 75% pada penilaian prestasi mereka akan mendapat kenaikan gaji, manakalaorang-orang yang mendapat kurang daripada 70% akan dinilai oleh panel dan dimintameninggalkan jika mereka gagal untuk memperbaiki dalam tempoh enam bulan .

Kini, penjawat awam yang skor lebih daripada 65% pada penilaian prestasi mereka akan mendapat kenaikan gaji manakala mereka yang mempunyai kurang daripada 60% akandiminta untuk meninggalkan.

No comments:

Post a Comment